Mjertyn Grys – wósebny serbski luź

Awtor: Peter Jannasch srjoda, 03. oktober 2018
repro: Nowy Casnik

Toś ten pśed 200 lětami naroźony a prědk 140 lět zamrěty Dolnoserb jo pśikład, až njejo pšuske ceptarstwo serbskego słowa we cełosći faktor germanizacije było. Grys jo dobry serbski šulaŕ, poeta a spěchowaŕ serbskego duchno-kulturnego žywjenja ze strowym sebjewědobnim a demokratiskim myslenim. Toś stoj we Kulturnostawizniskem kalendariju za lěta 2016-2025.

Gryz abo Grys? *

Lěc jo etymologija togo mjenja gryzaś – nagen, beißen; gryzk – Gebiss, abo grěs – Gries; gresowka – Griesbrötchen (Muka: Słownik I, b. 320 a 339; III, b. 33), njejo jasne. Jasne jo, kak jo se ten luź sam pisał: 1864 wudajo kniglicki Dwanasco Ka²rlischow wot Mertin Grüßa. Nic pak Grüsa. We literarnych a wědomnostnych spisach wužywajo se serbski a nimski Grys. (glej pśispomnjeśe na kóńcu)

Tej Grysowej, jeju žywnosć a jeju synu

Hochoza jo Mjertyna Grysa rodna wjas, Hochoski wutwark z tencas wósym dwórami jogo raj źiśetstwa. How jo se 8. oktobra 1818 naroźił. Pó 30-lětnem ceptarjenju w Nowej Jsy jo tam 21. oktobra 1878 pó dłujkej chórosći dojśpił nimjernosć. Až jo jano 60 lět wordował, jo była kradu njezwucona wěc a jo wóstało wejsanarjam dłujko we spomnjeśu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś