To su dolnołužyske kandidaty za Serbski sejm

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 26. september 2018

Za Serbski sejm kandiděrujo 34 kandidatow: 15 za Dolnu a 19 za Górnu Łužycu. To jo zjawił wjednik wu­zwólowańskego wuběrka dr. Hagen Domaška wałtoru tyźeń. Wuběrk jo wałtoru tyźeń we górnołužyskej gmejnje Njebjelčicy/Nebelschütz wobradował a lisćinu kandidatow wobzamknuł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś