Naš Casnik buźo 170 lět! Kake su jogo stawizny?

Awtor: Horst Adam srjoda, 29. awgust 2018
Wósrjejź lěta 1950 jo dostał Casnik nowu głowu. Ju jo kreslił Měto Nowak-Njechorński.

Lěto 1933 jo było wjelgin tužne lěto za dolnoserbske casnikarstwo – w měrcu togo lěta jo Casnik zajšeł, z naźeju, až buźo zasej stanuś, ako jo to redaktor Fryco Rocha we swójom slědnem wudaśu w měrcu 1933 pisał. Nježli jo se pak toś ta naźeja dopołniła, jo pśejšło wušej 14 lět! Chtož jo kśěł w toś tom dłujkem a śěžkem casu serbski cytaś, ten jo dejał pśeběraś stare numery Casnika a dalšne starše knigły a, to se wě, głownje dolnoserbsku bibliju a dolnoserbske spiwarske.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś