„Bogu jo wjelikosć wšojadno“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 15. awgust 2018
Namšarje w Šejnejźe pśi wobjeźe. Foto: Siegfried Krawc

Slědnu njeźelu w juliju su w Šejnejźe swěśili namšu pód gołym njebjom. To jo dobra tradicja we tej jsy pśi Maznikojskem jazorje (Großsee). Žedna cerkwja žednje njejo how stojała. Faraŕ Ingolf Kśenka jo tam wugótował nimsko-serbsku namšu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś