Naš Casnik buźo 170 lět! Kake su jogo stawizny?

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 08. awgust 2018

Źo dalej z artikelami wó stawiznach dolnoserbskego tyźenika. Smy w lěśe 1863.

Ceptaŕ Šwjela pśewzejo

Kito Pank jo1863 pśepódał zagronitosć za wudawanje Casnika kantoroju a ceptarjeju Kitoju Šwjeli (1836–1922), w pśezjadnosći z knězom von Werdeck. K. Šwjela jo 51 lět (až do lěta 1915) Casnik pisał a se starał wó śišć a rozšyrjenje. Tyźenik jo „pód nim“ wóstał konzerwatiwny, kralozwěrny a kejžorskej familiji a kanclarjoju Bismarckoju pśichylony.

Za jogo cas jo naš Casnik nosył wšake mjenja: do lěta 1880 Bramborski Serski Casnik, do lěta 1885 Bramborske Nowiny a wót togo casa do lěta 1915 Bramborski Casnik.

Kito Šwjela jo pówucył w póbožnem a tradicionalnem, a teke w serbskem myslenju, a informěrował wó žywjenim na jsach a w towaristwach. Rubriki su byli: „Z Bóžego kralejstwa“, „Z našeje wokolnosći“ abo „Z Łužyce“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś