Pó jubileju a hudaśu Biblije pójźo dalej

Awtor: Werner Měškank srjoda, 08. awgust 2018

Gaž se w pśiducych tyźenjach wšo derje raźi a Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. hudajo w pśiducem mjasecu ako digitalne hudaśe Bibliju w dolnoserbskej rěcy, buźo to mimo cwiblowanja zasej jaden nic mały mrocnik w pówójnskich serbskich cerkwinych stawiznach Dolneje Łužyce. Stanjo se to pśi góźbje 250. serbskeje namše nowšego casa a 30-lětnego hobstaśa cerkwineje źěłoweje kupki „Serbska namša“. Swětocnosć buźo w Chóśebuzu w Nimskej cerkwi; ju su tež Serby natwarili, což pak cesto se njepśigroni.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś