„Móžomy tam jadnorěcne namše swěśiś“

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 08. awgust 2018

Z Hochoze/Drachhausen. Njeźelu, 8. julija, su swěśili w hochoskej cerkwi serbsko-nimsku namšu. Prjatkował a namšu źaržał jo lektor Bernd Pittkunings. Wón jo Casnikoju wšake wót tam wulicował.

Jogo nejwažnjejše pśispomnjeśe k tomu jo, až su se hochoske wjelgin wjaselili teje namše a su tam byli z 30 luźimi. Ale dwójorěcna namša, měni Pittkunings, dejała tam byś, źož luźe njamógu derje serbski. Ale we tych jsach, źož serbska rěc jo hyšći znata, dejała byś cysto serbska. Take su hochoske namšarje jomu teke signalizěrowali, jo k wěsći dał.

Drugi dypk jo, až hochoske serbske namše su byli pjerwjej pśecej wótpołdnja. Hochozarje su tomu pśiwucone, až mógu tam byś wótpołdnja a wóstaś na kafejpiśe. Dopołdnja pak jo źěl wót nich chwatał domoj na wobjed. Nanejmjenjej połojca jo pak weto w rědnej runźe bachtała a kafej piła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś