Su wuspiwali sławu na Schütta

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 08. awgust 2018

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Njeźelu pśed tśimi tyźenjami su w Serbskej cerkwi swěśili ekumenisku serbsku namšu. Katolski faraŕ jo pak njenaźejucy schórjeł. Namšu jo źaržał ewangelski faraŕ Manfred Schwarz. Wón jo rědnje wuwitał tych 50 namšarjow we serbskej rěcy. Wóni su pśišli z cełeje wokolnosći, ale teke z města a Blunja. Mjazy nimi su byli někotare wobźělniki ferialnego kursa w měsće.

Faraŕ Dieter Schütt jo na serbske prjatkował wót wažnosći wěry na ten ewangelium swětego Jana 6, 1-15, źož Jezus naseśijo z pěśimi pokšytami klěba pěś towzynt luźi. Faraŕ jo wulicował wót „wiźenja“ a „wěrjenja“. Zaprědka co kuždy luź nejpjerwjej ze swójima wócyma wěcy wiźeś a wěźeś. Ale wěra dajo jomu tu móc, źiwy póznaś.

Epistelu a ewangelium jo lazowała Madlena Norbergowa, za-pšosby jo cyniła Hanka Markowa, serbska žeńska z Górneje Łužyce a cłonk katolskeje wósady, ako źěła we źiwadle w Złem Komorowje.

Namšy su spominali na dweju zamrěteju cłonkowu złykomorojskeje wósady: Wilhelma Kaisera (z rodom ze Žylowa) a Marlenu Lucasowu z Wjelikeje Kóšyny.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś