BÓŽE SŁOWO

Studnja teje žyweje wódy

Awtor: Till Wojto srjoda, 08. awgust 2018

„Ja cu tomu łacnemu daś z teje studnje teje žyweje wódy dermo.“ (Husoke zjawjenje swětego Jana w 21. stawje)

Werš jo mě do mysli pśišeł, gaž źinsa som był w swójom gumnyšku a njebjo jo se naraz zaśamniło, jo se zabłyskało a zagrimało a pó dłujkem casu zas su padali chrapki dešća na łacnu zemju. „Źiwno“ som se pómyslił. Wšuźi źož som w zajźonych tyźenjach póbył, jo se wó tom górucem a suchem lěśu powědało. Burja žałosće, jim ga ta wóda njedosega, wjele płodow su docasa musali ze swójich pólow domoj zwózyś. Na drugich flakach zas, wósebnje pla nas w bramborskich a sakskich gólach, stej zemja a humus takej wupšažonej, až grozy wjeliki tšach hognjow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś