Grodk: Kśě měś serbsku kulturu na swěźenjach

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 18. julij 2018

Z Grodka/Spremberg. Na měsćańskem swěźenju drugu sobotu awgusta buźo tudy na jawišću serbska kultura dostojnje zastupjona. To jo nam groniła Sylka Poleńcojc-Laubensteinowa wót Załožby za serbski lud, ako we serbskej pśiraźe Grodka cesnoamtski sobu źěła. Wustupiś budu mjazy drugim rejowarski ansambel Stara lubosć z Chóśebuza a tšubarje z Chrósćic. Planowana jo teke ekumeniska namša pód gołym njebjom we wjelich rěcach a ze serbskeju źělbu.

Pśi wótwórjenju swěźenja buźo nyks „sprjewinej nyksowce“ na jawišću lodku pśepowdaś. Nutśi se namakajo drogotny pókład: serbska rěc a kultura. [k rozkłaźenju: „Sprjewina nyksowka“, to jo titel abo póstawa, kótaruž su Grodkojske kulturniki a turistikarje wumyslili, hejgen tak ako Serbski kral a kralowka w Błotach]. Do togo budu źiśi ze źiśownjow za­pśěgnjone.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś