Prědkstojaŕ Miłoraza: „To jo wažne znamje, ak nas mócujo“

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 11. julij 2018

Ze Slěpego/Schleife. Nowy Miłoraz dej se twariś na gruntach pódpołnoc wót Slěpego – mjazy Lěskojskeju drogu, Dźěwinskeju drogu a kjarchobom. To jo wobwěsćiła wałtoru tyźeń gmejnska rada. Wóni su wobzamknuli, až dej se wuźěłaś plan za wobtwarjenje tych gruntow. To wobzamknjenje njejo se stało jadnogłosnje: jaden cłonk rady jo zgłosował pśeśiwo a jaden jo se głosa zeźaržał. Slěpjańska gmejna jo za to planowanje zagronita, kosty buźo njasć LEAG – jo dał k wěsći Jörg Funda, zastupny šołta. Wuźěłanje plana buźo jadnab jadno lěto warnowaś. Hyšći 2019 deje se grunty k wobtwarjenju pśigótowaś, chopiś twariś by mógali 2020.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś