Su hoglědali do cerkwjow, źož jo něga zněła serbska rěc

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. julij 2018
Pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner cesći statk Mikławša Jakubice pśed cerkwju w Lubanicach. Foto: G. W.

Ze Žemrja/Lubsko. Towaristwo za serbsku rěc w cerkwi jo organizěrowało njeźelu tyźeń rědny hulět do pódzajtšneje Dolneje Łužyce. Góźba k tomu jo nastała pśez dwóji jubilej, ak jo zwězany ze serbskeju historiju tych stronow. 1. Pśed 470 lětami jo faraŕ Mikławš Jakubica pśestajił Nowy testament do dolnoserbskeje rěcy (1548). 2. Pśed 300. lětami jo se k drugemu razoju hudał serbski katechizmus za trjebulsku wósadu (Triebel, źinsa Trzebiel) wót Kristofa Fabriciusa (1718) [jogo njedejali zaměniś z Johannom Gottliebom Fabriciusom, ak jo 1706 prědny raz śišćał Nowy testament w serbskej rěcy].

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś