Wjednik RCW: To jo znate, co jo za rewitalizaciju trjeba

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. julij 2018

Z Chóśebuza/Cottbus. Njepowěda-li se mjeńšynowa rěc wěcej we familijach, kaž serbska rěc w Dolnej Łužycy, ga pśipadnjo šuli šym wětša rola pśi rewitalizaciji. Młoźina nawuknjo serbsku rěc aktiwnje, gaž ceptarje ju derje wuměju a ju konsekwentnje nałožuju. Wóni njedeje wukniki jano we tej rěcy rozwucowaś, ale pósrědnjaś teke lubosć k njej. Šula musy wušej togo stwóriś rěcny rum, źož serbska rěc dominěrujo, a se stakim wót rěcy wětšyny wótgranicowaś, tak ako jo to we drugich bilingualnych šulach nałog. To jo gronił dolnołužyski wjednik Rěcnego centruma Witaj dr. Viktor Zakar na wobradowanju kubłańskego wuběrka Domowiny we wjažy Dolnoserbskego gymnaziuma (glej powěsć zwjercha). Wón jo se tam teke póstarcył na tom, až wukniki gymnaziuma za jogo suźenim nawuknu w šuli lěpjej engelski nježli serbski.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś