Słowa z dłymi wobśěžkaneje wutšoby

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. julij 2018
Prezentacija Kósykowych Spisow w klubowni Serbskego domu: Kósykowe basni su lazowali Jill-Francis Ketlicojc, Madlena Norbergowa, Katrin Urbańscyna a prof. Roland Marti, kótaryž jo basni za ten wjacor zwuběrał a publikum pśez žywjenje a twórjenje Mata Kósyka wjadł. Foto: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. To jo było wjelgin dostojne a gnujuce lazowanje, ako jo zapśimjeło wutšoby pśisłucharjow. Prof. Roland Marti jo pětk pśed dwěma tyźenjoma prezentěrował publikumoju tu nejwětšu dolnoserbsku ediciju Ludowego nakładnistwa Domowina slědnych lět: historisko-kritiske cełkowne wudaśe Mato Kósykowych Spisow. Slědny, 9. zwězk jo pśed krotkim wujšeł – to kronowanje 25lětnego źěła, kótarež stej wu­gbałej Roland Marti a Pětš Janaš!

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś