Co buźo LND skóro wudaś?

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 04. julij 2018

Z Chóśebuza/Cottbus. Ludowe nakładnistwo Domowina buźo lětosa nagromadu šesć knigłow a drugich publikacijow w dolnoserbskej rěcy wudaś. Wujšli su južo knigły k słuchanju z głosom Miny Witkojc Gaž wětšyk dujo pśez póla. Pótom pśiźo Pratyja za 2019 z titulneju jsu Gołbin. To buźo za jeje redaktora Horsta Adama ten 38. lětnik Pratyje! To jo znate cyniła nawjedujuca lektorka Janka Pěčkojc-de Lévano na zmakanju z awtorami pětk (glej 1. bok).

Nazymu wujdu awtobiografiske knigły z pjera Erwina Hanuša Wósłonki mójogo žywjenja, ak se hyšći dopisuju, a wušej togo: kucharske knigły Warimy z Tomašom, z pjera znatego górnoserbskego kucharja Tomaša Lukaša. Z górnoserbskeje rěcy jo je pśestajiła Margot Hašcyna.

Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi wudajo Bóže słowo na kuždy źeń 2019. Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady.

artikel pógódnośiś
(2 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś