Su jěli na pólsko-serbsku namšu

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 04. julij 2018
Serbska wósada na wulěśe w Žemrju: We tej historiskej cerkwi z połojce 13. stolěśa su swěśili dostojnu pólsko-serbsku namšu. Napšawo: Pśi cerkwi w Lubanicach – pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner spomina na Mikławša Jakubicu, kótaryž jo pśes 470 lětami pśestajił Nowy testament do serbskeje rěcy. Serbska wósada jo połožyła strus na spomnjeńsku toflu. Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś