Naš Casnik buźo 170 lět! Kake su jogo stawizny?

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 27. junij 2018
Titelowy bok Bramborskego serskego Casnika wót 5, julija 1848 – prědny dolnoserbski casnik „wšych casow“. Repro: Nowy Casnik

W lěśe 1848 stej Karl Marx a Friedrich Engels wudałej swój „Komunistiski manifest“. Na wjele městnach we Europje jo była rewolucija. We Łužycy jo na to slědował liberalny cas, na pśikład nastupa- jucy emancipaciju Žydow. Pšuska narodna zgromaźina jo pominała mjazy drugim liberalnu wustawu (Verfassung), parlament z wótpósłanymi ako su se dejali wuzwólowaś wót luda, lichotu buram, wótpóranje casnikarskeje censury a docełego wěcej demokratije a pśikrotcenje kralojskeje mócy. Teke w Mužakowje, Grodku, Picnju a hynźi su byli demonstracije a njeměry. W Chóśebuzu jo magistrat zawołał k pomocy wójnstwo, aby rewolucionarne gibanje pórazyło.

Pód śišćom zběga jo pšuski kral Fryco Wylem IV. se cuł nuźony, někotare pominanja zběgowarjow dopołniś, a jo zlubił demokratiske reformy. To pak njejo žednje doźaržał.

To njejo pśipad, až rowno srjejź togo casa jo se naroźiło prědne łopjeno w dolnoserbskej rěcy: 5. julija 1848 jo se wuśišćało prědne wudaśe tyźenika Bramborski Serbski Casnik. Iniciator pśedewześa jo był chóśebuski krajny raźc von Schönefeldt, nimski kněžk we Wjerbnje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś