Słowjańska elita: župany, kněze, starosty a druge

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. junij 2018

We serbskich familijowych mjenjach kaž Kněz, Župan a Starosta su se wuchowali stare pomjenjenja wjednikow serbskich rodow z pśednimskego casa. To groni: pjerwjej, nježli naše strony su wordowali do romsko-nimskego rajcha pśibite a do jogo feudalnych strukturow integrěrowane (10. a 11. stolěśe). Mjenjowědnik prof. Walter Wenzel z Lipska jo wózjawił we casopisu Onomastica Lipsiensia we rědu „Namen und Berufe“ interesantny nastawk, źož jo take mjenja zestajał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś