Gaž wětšyk dujo pśez póla...

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. junij 2018
Wobalka CDeje z fotografiju Miny z lěta 1962. © LND, Erich Schutt

Kradu we pšawem casu, pśi góźbje 125. narodnego dnja Miny Witkojc, jo Ludowe nakładnistwo Domowina wudało CD z głosom jubilarki. Nagromadu 40 minutow wulicujo Mina Witkojc tšojenja ze swójogo žywjenja a pśednosujo swóje basni.

Nejstarše nagrawanje jo z lěta 1929, to jo baseń „Na wětšyk“– Mina Witkojc źěła we tom casu ako redaktorka Serbskego Casnika a jo 36 lět stara. Słowa teje basni Gaž wětšyk dujo... su dali CDeji titel. Komponist Bjarnat Krawc jo skomponěrował k basni muziku – a teke ta jo k słyšanju na CDeji.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś