Naš swět pitśku lěpšy wugótowaś

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 13. junij 2018
Wóni su źěl teama firmy Sonnentau (wótlěwa): Kirstin Piazena a Marion Zingelmann pśedawatej, w srjejźi Christian Kochan, a gjartnarja Claudia Schmidt a Falk Hennig. Foto: I. N.

Z Gołkojc/Kolkwitz. „Luźe su nam kradu wumjatowali, až njewuglěda w našej ekologiskej gjartnarni rowno tak pórědnje ako we tej pjerwjejšnej“, woblutujo mějstaŕ Christian Kochan. Wón a jogo partnarka Juliane Wolff matej wót decembra 2015 gjartnarnju „Sonnentau“ w Gołkojcach. To jo była až dotychměst Borcheltojc gjartnarnja; gjartnarnje na tom městnje maju wušej stolětnu tradiciju. W slědnych lětźasetkach su tam kužde lěto rostli Eriki. Ale te njejsu mógali zemju dosegnuś; ta jo była wobkšyta ze carneju foliju.

Firma „Sonnentau“ ako ekologiska gjartnarnja gótujo wšake hynac. Tak kśě to teke měś a tak dej to byś, su pśeznanjone. Pśi nich dej wšake zele rosć a librowaś za tu zeleninu dobry gnoj. „Dej se wjele organiskego substrata do zemje spóraś; tak wjele, ako smy jeje pšec wzeli pśez žni, wě rolnikarski mejstaŕ Christian Kochan. Toś ten pśirodny wótběg su luźe we swójich gumnach a na roli pśecej doźaržali. Jano w slědnem casu na to se wěcej njeglěda a luźe kupuju drogi a kumštny gnoj, jo wón kritizěrował. Sami wužywaju jano kradu mało gnoja, a gaž, pón wót organiskich wótpadkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś