Nowy Rozhlad

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 13. junij 2018

Nowy Rozhlad za mjasec junij jo wujšeł. W dolnoserbskej rěcy stej pódla recenzija ku kusoju „Wjelika wutšoba“ wót Nimsko-serbskego ludowego źiwadła (wót Bernd Pittkuningsa) a baseń wót Hendricha Jordana „Chwalba piwa“.

Zajmny jo górnoserbski pśinosk Mikławša Krawca „Wšosokołske zlěty w Praze a Serbja“. Tam źo wó wobźělnice zlětow z Łužyce, mjazy wójnoma a pó lěta 1945 jo pódla. Na drastwach žeńskich jo spóznaś, až tež Serbowki z Dolneje Łužyce su tam dojěli. Góźba za artikel jo, až zachopjeńk julija (lětosa) buźo XVI. Wšosokołski zlět, źož se delegacija Serbskego sokoła wobźělijo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś