Šołta jo lazował ewangelium namšy

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 30. maj 2018
Pśedsedarka tudejskeje Domowinskeje kupki Angelika Bałckowa wulicujo źiśam wót Hanza Šustera a wót měchawy. Foto: Jost Schmidtchen

Z Trjebina/Trebendorf. Zachadnu njeźelu su tudy swěśili k wósymemu razoju „muzikaliske dopołdnjo“ – narodny źeń Šusteroc dwóra (27. maj 2010 jo było pśepowdaśe kluca). Lětosa jo ten narodny źeń był kradu na njeźeli, kaž tencas.

Wjelika man woglědari jo pśišła, jich stej witałej Jolina Reichertojc a Alina Mäkelburgojc w serbskej drastwje z klěbom a solu.

Na dwórje jo był wjeliki ruš. Gósći su se dali pampany kał, swajźbarsku zupu a měso wót Starikojc flejšarnje zesłoźeś, a wušej togo klěb z pjaca a tykańc z tykańcowego bazara – naslědku drje njejo za wšykne dosegało.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś