Slěpjańske su spominali na serbskego fararja Röslera

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 30. maj 2018
Pśigótuju źiwadłowy kus wó žywjenju a statkowanju slěpjańskego fararja Gottfrieda Röslera, togo slědnego staršego casa, ak jo prjatkował serbski – rownož jo był z rodom nimski (wót lěwa:) wjednik Matthias Seidel, Kimberly Vivien Stuckasoc, Mariann Lisa Bertonoc, Jeremy Vincent Stuckas, Niklas Hentschel, Sebastian Jachmann a Isabell Heinze. Foto: M. Arlt

Ze Slěpego/Schleife. Tyźenje dłujko su młode luźe se pśigótowali we rumnosćach ewangelskej cerkwje we Slěpem na swójo wustupjenje: źiwadłowy kus wót žywjenja a statkowanja fararja Gottfrieda Röslera. Wón jo měł premjeru swětkowne pónjeźele w slěpjańskej cerkwi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś