„Biografija Šwjele by musała bejnje tłusta byś“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 30. maj 2018
Referenty a druge na kolokwiumje: projektowy sobuźěłaśeŕ Serbskego instituta dr. Alfred Rogan, pśedsedaŕ Maśice Serbskeje dr. Pětš Šurman, zagronita za serbske nastupnosći w měsće Anna Kosakojc-Kozelowa (moderatorka), Bogumiła Šwjele syna syn dr. Dieter Schwela, źowka tśeśego naroda Ingrid Kneifl, pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner, wjednik měsćańskich zběrkow Steffen Krestin a pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik. Foto: Michael Helbig

To jo był dostojny kolokwium, z kótarymž město Chóśebuz – z pomocu Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu – jo spominało pětk pśed dwěma tyźenjoma w Měsćańskem domje na swójogo „wjelikego syna“, fararja Bogumiła Šwjelu pśi góźbje jogo 170. smjertnego dnja. Pjerwjej su wótekšyli toflu na jogo rowje na Pódpołnocnem kjarchobje (Casnik jo pisał).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś