Dr. Dieter Šwjela jo Serbskemu muzejoju pósćił Fryco Latkowe listy

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 30. maj 2018
Šćodry dariśel: Dr. Dieter Šwjela z Essena, syn faraŕ Šwjelinego syna Martina. Mólaŕ Fryco Latk, bydlecy we Weimaru, jo pyšnił listy a kórtki, kótarež jo słał Šwjelinym do Düsseldorfa, z rědnymi kreslankami. Foto: Christina Kliemowa, Serbski muzej

Z Chóśebuza/Cottbus. Dr. Dieter Šwjela (Schwela) (77) z Essena, fararja Bogumiła Šwjele syna syn, jo zachadnu srjodu pósćił Serbskemu muzejoju drogotnu mapu z familijowego wobsejźenja. We njej namakajo se jadnab 50 listow w nimskej rěcy z lětow 1953–79, kótarež mólaŕ Fryco Latk (1895–1980, z rodom z Noweje Jsy a bydlecy we Weimaru) jo pisał Dieterowemu nanoju, rěcniku dr. Mjertynoju Šwjeli (Bogumiła Šwjele synoju) – to jo nam dała k wěsći kuratorka muzeja Christina Kliemowa. K mapje słuša teke album z kreslankami a litografijami, póglědnicami a kórtami z glukužycenjami, kótarež Latk jo mólował abo kreslił. Na nich namakaju se interesantne a rědne motiwy kaž młoda namšarka w namšarskej drastwje abo jaden starc. To su za wětšy źěł portreje, karikatury (mjazy nimi jadna, źož Latko jo sebje sam prědkstajił ako wósoł) a bildy łužyskeje krajiny. Listy znanje wót wuskego pśijaśelstwa a pódpěry, kótarež Šwjelic, bydlece w pódwjacornej Nimskej w Düsseldorfje, su Fryco Latkoju wopokazali. Wóni su jomu słali pakśiki a pjenjeze a wjele razow wót njogo bildy wótkupili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś