Serbski institut: Dr. Bartels pówołany ako direktor

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 23. maj 2018

Z Budyšyna/Bautzen. Dr. Hauke Bartels jo wordował pówołany na pěś lět ako regularny direktor Serbskego instituta (SI). Kuratorium teje slěźarskeje institucije jo to pówołanje zachadny tyźeń wobzamknuł.

Bartels jo južo pó ewaluaciji instituta wót lěta 2015 nawjedował institut ako zastupnik direktora we jadnarskich nastupnosćach (geschäftsführender Vertreter des Direktors) a wót lěta 2016, źož prof. Dietrich Šołta jo se sednuł na wuměńk, ako pśechadny direktor.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś