Wurownanje njepšawdosći: „Wón jo wjeliki syn našogo města“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 23. maj 2018
Referenty a druge wažne paršony na kolokwiumje: projektowy sobuźěłaśeŕ Serbskego instituta dr. Alfred Rogan, pśedsedaŕ Maśice Serbskeje dr. Pětš Šurman, zagronita za serbske nastupnosći w měsće Anna Kosakojc-Kozelowa (moderatorka kolokwiuma), Bogumiła Šwjele syna syn dr. Dieter Schwela, źowka tśeśego naroda Ingrid Kneifl, pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner, wjednik měsćańskich zběrkow Steffen Krestin a pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik. Fośe: Michael Helbig
Wótnowjony kamjeń na rowje Bogumiła Šwjele a jogo žeńskeje Gertrud, roźoneje Haberlandojc – jaden wót 7 kamjenjow, z kótarychž wobstoj Haberlandojc rownišćo. Wóno jo se pśi tej góźbje ceło wótnowiło pó projekśe dr. Alfreda Rogana, sobuźěłaśerja Serbskego instituta. Šwjelic pótomniki su to sobu financěrowali. Pjerwjej jo wóno było pśenjeroźone a zarosćone. Kamjenje a kśica z rowa fabrikanta Haberlanda (Šwjelineje žeńskeje nana), su lažali pśewalone na zemi.

Z Chóśebuza/Cottbus. Z noweju, serbsko-nimskeju toflu pśi rowje a ze swěźeńskim kolokwiumom w Měsćańskem domje jo město Chóśebuz wucesćiło Bogumiła Šwjelu (1873–1948) – serbskego fararja, rěcywědnika, sobuzałožarja Domowiny, pśedsedarja Maśice Serbskeje a njezmucnego woplěwarja serbskeje rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś