Teremin jo zazněł na nocy wótwórjonych cerkwjow

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 23. maj 2018

Z Chóśebuza/Cottbus. Kupka Serbska reja (styrjo cłonki Gregor Kliem, Robin Brück, Clemens Isensee a Elisabeth Fogleman) a swětoznata grajarka na tereminje Carolina Eyckec su dali njeźelu wjacor w Nimskej cerkwi na Nocy wótwórjonych cerkwjow chytšy koncert. Wóni su grali za wětšy źěł serbske tradicionelne melodije kaž „Stoj ta lipa“. Carolina Eyckec jo grała a spiwała teke solo – a jo prezentěrowała zuki swójogo eksotiskego instrumenta. Jeje graśe njejo było jano za wušy, ale teke za wócy: wóna jo cybała njewidobne tšuny a „rejowała z rukoma“. K rozkłaźenju: teremin jo instrument, na kótaremž se grajo pśez to, až gibjoš ruce a palce w elektromagentiskem pólu. Stakim njewordujo žedna tasta a žedna tšuna dotyknjona, a ruce „rejujotej“ w lufśe. K późiwanju jo było, kak derje taki moderny instrument a jogo zuki se góźe k tradiconelnej muzice. Na jaden part jo to swětowa premjera: až teremin a nykelharfa (abo klucne fidle – Gregor Kliem jo grał) stej zněłej gromaźe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś