Su wótekšyli toflu pśi rowje fararja Šwjele

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 23. maj 2018
Wótekšyśe nimsko- serbskeje tofle k cesći fararja Bogumiła Šwjele (1873–1948) pśi góźbje jogo 70. smjertnego dnja stwórtk: (wótlěwa) dešańska fararka Katharina Köhlerowa, fararja Šwjele źowka tśeśego naroda Ingrid Kneifl z města, wušy šołta Holger Kelch, pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik a pśedsedaŕ Maśice Serbskeje dr. Pětš Šurman. Pó cesćenju jo w Měsćańskem domje se pśewjadł kolokwium k žywjenju a statkam fararja Šwjele. Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś