„Togodla źiśo tam, wucćo wšyknych...“ (Mt. 28, 19)

Awtor: Bernd Pittkunings srjoda, 16. maj 2018

W běgu zachadnych tśiźasća lět jo se licba kśesćijanow w pódzajtšnem źělu Nimskej wó połojcu pomjeńšyła. Kuždy wě, až kśesćijaństwo a islam stej misionskej nabóžninje. Togodla se mysli młogi wěriwy, až musy Bogu resp. Alahoju pomagaś, dalšnych luźi za kśesćijańsku abo islamsku wěru dobyś.

Wabjeńske wašnje su pśi tom wšakorake. Někotare wabje z wósadniskim listom za kśesćijańsku wěru, druge chójźe wót domu do domu luźi wabit, dalšne zasej twarje wjelike nowe cerkwje, kótarež su teke za turisty atraktiwne.

Dokulaž wětšyna luźi w našych stronach jo ateistiska, by byli za zdaśim ateisty głowna cilowa kupka takego modernego misionstwa. Pśeśiwo tomu pak powědatej za mnjo dwa muža, Wiliam Penn a Jan Bjedrich Tešnaŕ.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś