Bóžy duch sajźijo do wutšoby

Awtor: Ines Neumann srjoda, 16. maj 2018
To su te serbske wósadniki, kótarež su se zmakali na klawzuru 21. apryla (wótlěwa): Helmut Hupac, Christiana Piniekowa, Dieter Schütt, Günter Pawliš, Ines Neumannojc, Ingolf Kśenka, Katharina Köhlerowa, Frank Matijašk, Hartmut Leipner, Madlena Norbergowa, Ingrid Höfner-Leipnerowa, Katrin Urbanscyna, Clemens Bethge (zagronity za Serbow w konsistoriumje w Barlinju), Ulrike Menzel (promštowka), Marja Elikowska-Winklerowa, Karl Fisher. Foto: I. Neumannojc

Z Kórjenja/Kahren. „Co my comy a co móžomy?“ Tak dajo se wopisaś głowny tenor klawzurnego zmakanja Serbskeje wósady 21. apryla w Kórjeńskem farskem domje. K tomu dej se wósebnje pódšmarnuś, až njejsu pśišli „jano“ te serbske wósadniki, ale teke jadna jich mócnych pódpěrarkow: Promštowka Ulrike Menzelowa. Wót zachopjeńka jo była pśipódla, jo měła swóje knigly „Serbske kjarliže“ sobu a jo sobu serbski spiwała a bjatowała. A samo z konsistoriuma jo był jaden tych wobźělnikow: faraŕ dr. Clemens Bethge. Wón jo južo wěsty cas tam we wjednistwje našeje cerkwje EKBO zagronity za serbske nastupnosći. Na wjelgin wótwórjony a pódpěrujucy part jo se wugronił k pśedewześam Serbskeje wósady.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś