Bubaki su se informěrowali dla studiuma w Lipsku

Awtor: Liza Walter srjoda, 09. maj 2018
Radijowe Bubaki na woglěźe w Lipsku, z nimi docenty Instituta za sorabistiku. Fota: Liza Walterowa

Z Lipska/Leipzig. Pśedslědnu sobotu jo młoźina z Dolneje Łužyce woglědała do Lipska. Wšykne su wukniki a źěłaju we młoźinskim wusćełanju „Bubak“ pla RBB. Jich stej pśewóźowałej wjednica serbskego studija rbb Marion Stenselowa a sobuźěłaśerka rbb Katarzyna Fidekowa. Woglěd Bubakow do Lipska dej se wiźeś ako „wótegrono“ na wizitu lipšćańskich študańcow w juniju 2017 do Hochoze, źož ideja takeje wuměny (Austausch) mjazy Lipskom a Dolneju Łužycu jo nastała.

Gósći su gromaźe z něgajšnym stipendiatom Załožby za serbski lud Aleksandarom Jovanovićom ze Serbiskeje woglědali uniwersitnu biblioteku, Institut za sorabistiku a centrum Lipska.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś