Jo jich wjadła pśez tradiciju ludowego spiwa

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 09. maj 2018
Spiwarki Dolnoserbskego seksteta Eliza Šlodaric, Katja Donatojc a Jana Winklerojc spiwaju w drjejcańskej cerkwi Stoj ta lipa we tom dole, jadnu wót wjelich serbskich štuckow z noweje dwójneje CDeje Spiwy, štucki a kjarliže. Pśisłucharje su słyšali a pótom sami spiwali arije kaž Pśědnica, Doma, doma rědnje jo a lubosćińsku štucku Te kwětki, struski njezgasnu. Faraŕ Ingolf Kśenka jo moderatorku chwalił, měnjecy, až na zachopjeńku zmakanja jo se wjele w nimskej rěcy powědało, na kóńcu pak jo wordowało to grono a spiwanje kradu serbske. „Wóna jo stakim wugbała, až wejsanarje su se swójej rěcy zasej pśibližyli“. Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś