Krajna cerkwja ma něnto „managery za šćit klimy“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 02. maj 2018
Wóni staraju se we cerkwi wó šćit klimy: Janes von Moers, Fabian Küstner, Ulrike Voß, dr. Jörn Budde, Johanna Raißle (sekretarka wobswětowego běrowa) a wjednik togo běrowa Hans-Georg Baaske (wót lěwa). Foto: PR

We Wobswětowem běrowje ewangelskeje krajneje cerkwje (EKBO) maju wót 1. apryla managery za šćit klimy (Klimaschutzmanager). To su Janes von Moers, Fabian Küstner a dr. Jörn Budde, wušej togo jadna wěcywobźěłarka, Ulrike Voß.

Wóni deje krajnocerkwiny koncept za šćit klimy do statka stajiś, ako wopśimjejo 36 napšawow. K nim słuša teke saněrowanje wósadnych twarjenjow a cerkwjow. Nadawk tych tśoch buźo, wósadam raźiś, což nastupa planowanje a zwopšadnjenje takich napšawow. Za to jo EKBO spěchowańsku sumu wót 1,2 milionow eurow k dispoziciji stajiła. Wósady a cerkwine wokrejse mógu póžedanje za financěrowanje wótpowědnych projektow stajiś. Za nas we Łužycy jo dr. Jörn Budde zagronity. Chtož ma na njogo pšašanja abo co se ako wósada pódpěrowaś daś, móžo se na njogo wobrośiś na: (030) 24 34 44 11, to jo numer wobswětowego běrowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś