BÓŽE SŁOWO

Měr buźi z wami!

Awtor: Cyril Pjech srjoda, 02. maj 2018

Jezus groni swójim wuknikam: „Měr buź z wami: Rowno ako mnjo mój Wóśc pósłał jo, tak sćelu ja tež was.“ (Jan 20, 21)

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś