Wóna lubujo swóju gólu, serbske drastwy a Rowne

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 11. apryl 2018
Edith lubujo swóju serbsku gólu wjelgin – a nosy z njeje jagody z kopicami domoj. Foto: K. Pjeńk
Edith Pjeńkowa na jadnej demonstraciji za wobchowanje domowni. Foto: H. Kell

Edith Pjeńkowa we Rownem swěśi dnja 12. apryla swój kulowaty 80. burstak. Ceja wóna zapšawym jo?

Wóna ma bogatu žywjeńsku biografiju. Tu jo we źělach sama napisała – cytajśo sami (a glědajśo na to, až jo we Slěpjańskej rěcy napisane): „Ja som se narodźiła 12.4.1938 we Rownem, som na Rownisku šulu šła, pótn na wyšu šulu do Běłeje Wódy. Ja som evangelska a som se ženiła 1958, mam 4 dźěći, 11 nučki a 9 pranučki. Som dźěłała na MAS (Maschinenausleihstation) do 1959, som kurs „Kurzausbildung für Erzieher“ absolwirowała a wót 1963 we Trebinskej šuli dźěłała, tam som jěšći „Fernstudium Erzieher mit Lehrbefähigung WIKU“ ći institutće wAltrdöbern absolwirowała a som až do lěta 1995 ww Trebinje, Slěpego a Rownego hrotnaŕka, wučerka a pěstowarka była.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś