Wjelike pśedewześe: Serbski wósadny centrum

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 04. apryl 2018

Z Kórjenja/Kahren. Serbska pśirada ewangelskeje cerkwje jo kóńc měrca tudy na farje wobradowała. Wóni wiźe swój głowny nadawk we kšuśenju a mócowanju serbskeje rěcy w cerkwinem žywjenju. A maju wótmyslenje, wšyknym wósadam we serbskej Łužycy pśiraźiś, aby nosyli oficielne serbske mě. Za dobru prědkbildu naglědaju Nimsku (abo Wušu) cerkwju w měsće: Tam pśi źurjach wisy dwójorěcna tofla a laže serbske flyery – pišo nam dr. Hartmut Leipner, pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi.

Za jogo powěsću su se rozgranjali teke dla kontaktow k ewangelskej cerkwi we pólskem źělu Łužyce. W juniju buźo wósadne zmakanje we měsće Jawor/Jauer, na kótaremž kśě se wobźěliś. Chtož co sobu pśiś, dej se pśipowěźeś pla gołkojskego fararja Klausa Natho.

Pśi góźbje 300lětnego jubileja wudaśa Fabriciusowego katechizmusa kśě srjejź junija sobuorganizěrowaś pólsko-serbsku namšu w Žarowje. Towaristwo buźo bus k dispoziciji stajiś.

Na wobradowanju su se wobźělili zagronite za serbske cerkwine źěło a teke zastupniki wjednistwa cerkwje.

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś