„Za te, ak kśě serbsku rěc nawuknuś, dejmy wšo cyniś, aby jim to zmóžnili“

Awtor: Gregor Wiezcorek srjoda, 04. apryl 2018
Něgajšna županka Madlena Norbergowa jo dokóńcowała 60. lěto žywjenja.

K jubilaram, ako su we slědnych dnjach swěśili kulowaty narodny źeń, słuša dr. Madlena Norbergowa – něgajšna županka dolnołužyskeje Domowiny, něgajšny cłonk Serbskeje rady, sobuźěłaśerka Rěcnego centruma Witaj, pśedsedarka Spěchowańskego towaristwa za Serbski muzej a źowka fararja Herberta Nowaka. Wóna jo na 22. měrcu dosegnuła 60. lěto žywjenja.

„Młodosć jo definitiwnje mimo“, wótegronijo jubilarka na pšašanje, kak se cujo ze 60 lětami. „Wjele som dožywiła we tych lětach, ale pšawje stara se njecujom. To jo taki ‚mjazystaw‘. Pópšawem mam dalej wjele elana a měnim, až dajo se hyšći wšake wugbaś“. Jubilarce źo se źinsa derje, za tym, ako jo musała we slědnych lětach styri wócne operacije pśetraś. „Musym se na to zwucyś, až njamóžom wěcej małe pismo, knigły a casopise mimo lupy cytaś. To groni, až budu knigły za słuchanje a serbske radio wětšu rolu graś we mójom žywjenju“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś