Wejsanarje su latarnje pśed wrota stajili

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 04. apryl 2018
Jatšowne spiwarki w Popojcach, źož su jatšownicu zajtša rozlěgali zuki tužnych pasionskich a wjasołych jatšownych kjarližow – prědny raz tudy pó jadnab 60 lětach! Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś