PŠAŠATA RĚPA

Smy nowe serbske drastwy dostali!

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 14. měrc 2018
Johanna z Raduša a Emma ze Tšadowa we nowych drastwach. Wobej stej 5 lět starej. Foto: Uta Körnerowa

Lube źiśi,

ja tak rada pišom za Was, a cakam na pśiducu góźbu. Źinsa pak ale zasej mam list z jadneje našych serbskich źiśownjow. Jej se groni „Marjana Domaškojc“ a wóna jo w Radušu. Cytaj sam, cytajtej samej a cytajśo sami:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś