Zagronite za serbske nastupnosći we wokrejsach deje byś połnje pśistajone, Bramborska buźo kosty njasć

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. měrc 2018

Z Pódstupima/Potsdam. Bramborski parlament jo stwórtk se wob­jadnał, až zagronite za serbske nastupnosći we wokrejsach serbskego sedleńskego ruma deje byś we pśichodu połnje pśistajone a głownoamtske, a kosty za to pśistajenje buźo Bramborska njasć.

To jo se stało na póžedanje kněžarstwoweje koalicije SPD a Lěwice, pśi comž wósebnje Lěwica jo we tej nastupnosći iniciatiwu wopokazała. To póžedanje jo wordowało wót wšyknych frakcijow a jadnogłosnje pśiwzete a do głownego wuběrka (Hauptausschuss) parlamenta dalej dane (kaznidawarska procedura to pomina). Stakim njejo to hyšći wobzamknjona kazń (jeje połne mě zni: „Druga kazń k pśeměnjenju pšawniskich pśedpismow dla pšawow Serbow w Bramborskej“), ale pśiamem wěste jo, až hyšći lětosa budu ju wobzamknuś a wóna buźo ze zachopjeńkom lěta 2019 połnje płaśiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś