Kótare kazni su płaśece?

Awtor: Werner Meschkank srjoda, 21. februar 2018

Lětosa som narski se raz dojěł do Tšupca, źož běšo łoni rědny serbski cerkwiny źeń. Som se dał załapiś wót wabjenja, až swěśe 193. zapust: pětk wjacor z wjelikeju polonezu pórow w serbskich drastwach. Tych jo było hušej połsta. Wjelgin akuratnje hoblekane. Žedne běchu tež z Běłeje Góry a Bělina. Pśi zastupje som kupku Tšupcanarkow se hopšašał: „Können Sie wendisch?“ Na zaźiwanje su mě pópšawili, až „sorbisch“ jo pšawe słowo. Powědaś njejsu mógali: nic „serski“, nic „wendisch“, nic „sorbisch“. Pó tradiciji su swěśili do zachopka spótnego casa. Zapustojske towaristwo Tšupc/Błota se w „LR-online“ citěrujo: „Unsere Fastnacht ist immer noch die älteste in der Niederlausitz.“ Prědny dopokazany swěźeń źe jo był 1825. W knigłach „Werben. Geschichte eines Spreewalddorfes“ (1995) pak se pišo: „Die Fastnachtsfeiern haben in Werben eine alte Tradition. Aus dem Jahre 1667 finden wir eine Eintragung des damaligen Pfarrers George Stein: ´[…] die Fastnacht wird gesoffen, den Montag war Tanz und es wurde mit der Schalmeien gepfiffen.´“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś