Wót misionarki a šklobow w Surinamje

Awtor: Ingolf Kschenka srjoda, 21. februar 2018
Kórta kraja Surinam. Weltgebetstag e.V.

Swěśimy 2. měrca swětowy bjatowański źeń žeńskich. Lětosa stoj Surinam we srjejźi. Z togo kraja budu na tom dnju teksty cytaś a słyšaś wó problemach tamnych žeńskich.

Lěbda znate jo, až jadnore žeńske su pśikładnje pśinosowali k wótpóranju šklobojstwa w Karibice. Serbskima stawiznarjoma Trudli Malinkowej a Alfredoju Roganoju mamy se źěkowaś, až swětło pada na žywjeński statk našeje serbskeje sotšy Marije Hartmannoweje (1798-1853) z rodom Lobakojc.

Wóna słužabna źowka z Turnowa jo w lěśe 1918 zastupiła do słužby Ochranojskeje bratšojskeje wósady (Herrnhuter Brüdergemeinde). Rozsud jo měł bejne wósobinske konsekwence. Nastupnosć Jezusa trjeba zapalonych luźi, a zmužne póstupowanje. Praxis pietatis, tak su gronili z Morawy a Českeje póchadajuce misionary. Jadnore rucnikarje, motiwěrowane wót groby Nikolausa Ludwiga von Zinzendorfa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś