BÓŽE SŁOWO

Co jo lubosć?

Awtor: K. Köhler srjoda, 21. februar 2018

W lětosnem bibliskem tyźenju zaběramy se z Wusokim kjarližom. Cogodla stoj wón we bibliji, pšašaju luźe. Njejźo tam wó lubosći mjazy muskim a žeńskeju? Jo, tak jo. Kak powědamy wó lubosći? We wobrazach jano móžomy ju wopisowaś, by rada groniła: wótmólowaś. Lubosć jo wětša ako my, lubosć jo wětša ako dwa luźa stej. Lubosć móžo nas pózwigaś, znosujomy se we sedymom njebju, gaž smy zalubowane. Casy lubosć nas nadpadnjo ako chórosć, casy jo wětša nježli naše mócy. Nigdy se źaržamy na lubosć, kenž njejo dobra za nas. Jo naša lubosć na kóńcu, cujomy se ako amputěrowane. Lubosć móžo byś to nejrědnejše a lubosć móžo nas starcyś do dłymi.

Zalubowany groni (Wusoki spiw 8,6+7): „Sajź mě kaž zygel na twóju wutšobu, a kaž zygel na twójo ramje, pśeto lubosć jo mócna kaž ta smjerś, a surownosć jo twarda, kaž ta hela. Jeje žaglenje jo wognjece, a jadno płomje togo Kněza. Až tež wjele wódy njamóžo tu lubosć zagasnuś, daniž te rěki ju zalaś. Gaby jaden wšykne swóje dobytki za tu lubosć kšěł daś, ga njeby wšykno nic płaśeło.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś