Teke zapust w Běłej Górje jo mólowała

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 07. februar 2018
Tej dwa wobraza jo Marion Kwicojc mólowała wó zapusće w Běłej Górje. Wobej stej hyšći wjelgin młodej. Foto: Michael Helbig

Z Chóśebuza/Cottbus. W Serbskem domje jo až do 20. apryla nowa wustajeńca z wobrazami. „Reja do raja/Tanz ins Paradies“ se jej groni a w njej móžomy se wopóznawaś z tym, co jo Marion Kwicojc z Lipska rědnego mólowała. Chtož jo pśichwatał 25. januara na jeje wótwórjenje, jo měł ned na dwójaki part swóje wjasele a spódobanje. Raz na tych dogromady 20 bildach a grafikach górjejce w klubowni a dołojce w Lodce. A drugi raz na tej muzice, z kótarejuž jo Marion Kwicojc tych něźi 50 gósći z cełeje Dolneje Łužyce rozwajseliła. Toś, wóna njejo jano mólarka, ilustratorka a grafikarka, ale rowno tak dobra spiwarka a muzikarka. Pśi njej słuša woboje gromaźe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś