Biblija pśiźo lětosa, dogrono jo pódpisane

Awtor: Christina Piniekowa srjoda, 07. februar 2018

W pśedslědnem tyźenju januara stej pódpisałej dr. Hauke Bartels, direktor Serbskego instituta (SI) a dr. Hartmut Leipner, pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi (STSRC), dogrono wó pśewóstajenju datajow biblije k wózjawjenju w digitalnej a śišćanej formje. Plan jo, až wózjawijo se lětosa w nadawku STSRC elektroniska wersija Serbskeje biblije we tśich wariantach: wótmolowane boki biblije 1868, dataja z tekstom, kenž jo do łatyńskego pisma pśepisany, a dataja we łatyńskim pismje, źož jo se pšawopis moderatnje pśiměrił źinsajšnemu pisanjeju. Teke SI co na swójich internetowych bokach wózjawiś wótpisany bibliski tekst.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś