To njeźelske góle jo nam swóje talenty pśinjasło

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 24. januar 2018
Gjarda „wowka“ (starka) Christiana z enkelźowku Laru (2). Z njeju powěda (górno)serbski. Foto: Igor Piniek

Wjele luźam we „serbskem swěśe“ jo Christiana Piniekowa znata: wót serbskich namšow. Ako wjednica Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (Arbeitsstelle für sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus, ABC). Ako „Lenka“, awtorka serbskich basnjow. Pśi góźbje jeje 60. narodnego dnja pśinjasomy Wam mały portret jeje žywjenja.

Póroźiła jo ju jeje maś we Budyšynje, dnja 5. januara 1958 ako „njeźelske góle“ do Malinkojc familije. Wóna jo to stwórte góle wót wósymich. Serbski promšt (superintendent) Jan Malink jo jaden jeje bratšow a jadnarka Ludowego nakładnistwa Domowina jadna jeje sotšow. Mama jo była katolskeje wěry, a jeje swójźba njejo pśeliš rozwjaselona była, až jo se wudała na ewangelskego muskego. Pśez źiśi ale jo se poměr harmonizěrował. Tak jo mała Christiana wšak žywa była w Budyšynje, ale cesto póbyła pla starjejšych starjejšeju we Łazu a we Baćonje – a spóznała wšake serbske dialekty, katolska narěc na pśikład se rozeznawa wót togo, kaž w Budyšynje powědaju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś