Teke na stare dny jo wjelgin produktiwny

Awtor: Alfons Wićaz srjoda, 10. januar 2018
Cesćony jubilar źaržy w ruce swóju symfoniju nr. 6 g-moll. Foto: Alfons Wićaz

Wóno jo k późiwanju, wjele energije štycy hyšći na stare dny we tom cłowjeku. 6. december jo serbski komponist Hync Roj swěśił 90. narodny źeń w kjarcmje „Zum goldenen Tropfen“ w Klětnem, źož jo gratulacije pśiwzeł wót swójźbnych, pśijaśelow, kolegow-komponistow, wejsanarjow a wjelich dalšnych. Wón jo se zwjaselił dla gratulaciskego pisma rusojskego wjelikopósłańca (Botschafter) Wladimira M. Grinina. Wšykne su jomu wósebnje strowje žycyli. Pśeto z nim ma ten w Cymplu pla Klětnego naroźony jubilar južo někotare lěta cyniś. Wón pak se tej śěžkej chórosći staja, južo žedne lěta z mócneju wólu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś