Wu nich wisy gódowny škrjok z wjercha dołoj

Awtor: Justyna Michniuk srjoda, 10. januar 2018
Gódowne spiwarje (na pólske: kolędnicy, we wokolnem dialekśe po(d)łaźnicy) we małkej wjasce Prusów njedaloko města Żywiec chójźe luźam mjazy gódami na dwóry a do domu a njasu luźam dobre žycenja a spiwaju kjarliže.
Wjasoły ruš pśed wjažu. Na tej bildce wiźiśo tradicionelny gódowny škrjok, pomjenony połaźnica, ako wisy z wjercha śpy dołoj. Ten nałog jo pśisamem zajšeł.

Żywiecka krajina jo wósebny geografiski a etnografiski region, kótaryž lažy w pódpołdnjowej Pólskej a słuša źinsa do šlazyńskego wójewodstwa [wót redakcije: historiski pak njejo to Šlazyńska, ale Małopólska]. Jeje głowne město jo Żywiec (wugroń: Žywjec).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś