Pśi rowje fararja Herberta Cernje buźo stojaś cesna tofla

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 10. januar 2018

Z Gór/Guhrow. Row fararja Herberta Cernje (Zerna) (1905–1955) tudy na kjarchobje jo wordował łoni wobtwarźony. Za to jo górjańska gmejna 600 € wułožyła. Teke struski su na smjertnej njeźeli na Cerniny row połožyli. To jo nam na našo pšašanje wulicyła šołtowka Kerstin Jaserowa na woklapnicy pětk wjacor w gmejnskem domje pśi sportnišću.

Šołtowka ma wótglědanje lětosa cesnu toflu pśi Cerninem rowje stajiś, we serbskej a nimskej rěcy. Wóna jo južo wuzgóniła, až to buźo jadnab 500 do 1000 € płaśeś. Pśez to pak, až gmejnska móšyna jo prozna, ga njewě se hyšći, źo budu tych pjenjez dobraś. Šołtowka jo pśeto dobreje mysli a ma naźeju, až to wótglědanje buźo se raźiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś